RAD!O 
HERMETIC
GARAGE

Dadaistyczno-postmodernistyczno-surrealistyczne – 
a teraz także apokaliptyczne – 
internetowe radio.

                                                                                      weź radio ze sobą
                                                                                  take radio with you
                                                                                                                  

History

AUDYCJE

Patison

Does Humour Belong in Music

Ethics of Art

Flying Virus